Đồng phục PTTH

Đồng phục PTTH không chỉ thể hiện sự nghiêm túc, gọn gàng mà nó còn cho ta thấy sự đồng điệu giữa học sinh với nhau.